Pravidla pro přihlášení vozidla

Účast na akci Grand Veteran podléhá přihlášením účastníka a následné potvrzení přijetí vozidla na akci. Přihlášením nevzniká automatický nárok na účast na akci.

Program akce pro účastníky: pátek 24. 4. 2020 - neděle 26. 4. 2020

Hlavní den akce: sobota 25. 4. 2020

Místo: Psychiatrická nemocnice Bohnice v Praze 8, Ústavní 91, 181 00 Praha 8, ČR

Akce bude zejména pro veřejnost reprezentovat všechna veteránská sdružení v ČR a bohatý klubový život v nich. Ukáže historická vozidla v pohybu, představí také restaurátorská řemesla a další aktivity spojené s veteránismem. Akce zároveň slavnostně otevře veteránskou sezónu 2019.

Majitelé vozidel, kteří mají zájem se akce zúčastnit, se musí přihlásit nejpozději do 11. 4. 2019 se všemi požadovanými údaji o vozidle, abychom mohli garantovat zveřejnění v katalogu vystavovaných vozidel a připravení podkladů pro konkrétní vozidlo a majitele.

OBECNÁ PRAVIDLA účasti pro majitele vozidel

 • Majitelé vozidel dbají pokynů organizátorů a koordinátorů Grand Veteran.
 • Vozidla musí být čistá, s přiměřeně upraveným lakem, s výjimkou patiny.
 • Vozidla v jízdě pravidelnosti musí mít platnou technickou způsobilost.
 • Majitel vozidla musí zajistit zábranu před únikem oleje (papírová deska, PVC deska, apod.)
 • Majitel musí mít vlastní kvalitní plachtu pro případ dešťové přeháňky či ochranu proti kroupám.
 • Odeslání přihlášky je pro majitele závazné.
 • V případě potvrzení účasti od organizátora vzniká majiteli povinnost přistavit včas své vozidlo na určené místo na akci Grand Veteran.
 • Majitel, který se účastní jízd pravidelnosti, musí dbát pravidel, která jsou definována v podkladech pro jízdu pravidelnosti. Tyto podklady obdrží majitel před akcí a jejich přijetí a dodržování potvrdí je svým podpisem.
 • V případně nedodržování pokynů a pravidel může organizační tým zrušit účast majitele v jízdě pravidelnosti či na akci Grand Veteran z důvodu zásadního porušení bezpečnosti v areálu nemocnice.
 • Za porušení pravidel na sebe majitel přebírá veškerou odpovědnost za vzniklé následky.
 • V případě nedodržení pravidel si organizátor vyhrazuje právo na vyloučení majitele z účasti na akci. V případě porušení pravidel je žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Sjednanou smluvní pokutu je žadatel povinen zaplatit organizátorovi nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování.
 • Majitel vozidla se akce účastní na vlastní odpovědnost. Doporučujeme mít vozidlo pojištěno.

Z organizačních důvodů nemohou být povoleny výjimky ohledně nájezdu či výjezdu vozidel mimo čas zveřejněný v pokynech pro účastníky.

Celá akce Grand Veteran se bude nést v duchu historickém. Dovolujeme si tímto zdvořile požádat majitele vozidel o doladění atmosféry stylovým oblečením. Děkujeme.