Pravidla pro přihlášení vozidla


Účast na akci Grand Veteran podléhá přihlášením účastníka a následné potvrzení přijetí vozidla na akci. Přihlášením nevzniká automatický nárok na účast na akci.


Hlavní den akce: sobota 24. 4. 2021

Program akce pro účastníky: pátek 23. 4. 2021 - neděle 25. 4. 2021

Místo: Psychiatrická nemocnice Bohnice v Praze 8, Ústavní 91, 181 00 Praha 8, ČR


Akce bude zejména pro veřejnost reprezentovat všechna veteránská sdružení v ČR a bohatý klubový život v nich. Ukáže historická vozidla v pohybu, představí také restaurátorská řemesla a další aktivity spojené s veteránismem.

Majitelé vozidel, kteří mají zájem se akce zúčastnit, by se měli přihlásit nejpozději do 10. 9. 2020 se všemi požadovanými údaji o vozidle. I přes veškerou naši snahu po tomto termínu nemůžeme garantovat zveřejnění v katalogu vystavovaných vozidel, připravení podkladů pro vozidlo a majitele.

OBECNÁ PRAVIDLA účasti pro majitele vozidel

  • Odeslání přihlášky je pro majitele závazné.
  • Majitelé vozidel dbají pokynů organizátorů a koordinátorů Grand Veteran.
  • Vozidla by měla být čistá.
  • Majitel vozidla musí zajistit zábranu před únikem oleje (papírová deska, PVC deska, apod.)
  • Majiteli doporučujeme mít vlastní kvalitní plachtu pro případ dešťové přeháňky či ochranu proti kroupám.
  • Majitel, který se účastní jízd pravidelnosti, musí dbát pravidel, která jsou definována v podkladech pro jízdu pravidelnosti. Tyto podklady obdrží majitel před jízdou.
  • V případně nedodržování pokynů a pravidel může organizační tým zrušit účast majitele v jízdě pravidelnosti či na akci Grand Veteran z důvodu zásadního porušení bezpečnosti v areálu nemocnice. Za porušení pravidel na sebe majitel přebírá veškerou odpovědnost za vzniklé následky.
  • Majitel vozidla se akce účastní na vlastní odpovědnost. Doporučujeme mít vozidlo pojištěno.

Celá akce Grand Veteran se bude nést v duchu historickém. Dovolujeme si tímto zdvořile požádat majitele vozidel o doladění atmosféry stylovým oblečením. Děkujeme.